Zespół

Opiekun Koła Naukowego Kryminalistyki

dr hab. Szymon Matuszewski

Zarząd Koła Naukowego Kryminalistyki w roku akademickim 2014/2015

Przewodnicząca Wioleta Szkodlarska

Wiceprzewodnicząca Marta Nawrocka

Sekretarz Agata Rebeczko