Przejdź do treści

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poznańskie oblicza kryminalistyki 2023”

Z radością ogłaszamy kolejną odsłonę naszej ogólnopolskiej, studenckiej konferencji naukowej – zapraszamy na „Poznańskie oblicza kryminalistyki 2023”!

Kiedy?
5 lipca 2023 roku, przewidywane godziny konferencji: 12:00 do 20:00

Gdzie?
Online, na platformie MS Teams

Koszt?
Bezpłatnie

Jaki może być temat Twojego referatu?
Nie chcemy wprowadzać zbędnych ograniczeń – zależy nam na wymianie myśli i spostrzeżeń z zakresu kryminalistyki. Proponujemy jednak następującą tematykę:
– współczesne problemy kryminalistyki
– problematyka przesłuchań świadków, podejrzanych i oskarżonych
– kryminalistyka w ujęciu historycznym
– medycyna sądowa
– wykorzystanie nauk przyrodniczych w kryminalistyce
– badania pisma ręcznego oraz dokumentów
– rola biegłych i ich status
Możesz jednak bez przeszkód wykroczyć poza zakres powyższych propozycji!

Co zrobić, aby wziąć czynny udział?
Do 25 czerwca 2023 roku wypełnij formularz zgłoszeniowy (link: https://forms.gle/JHcw6W2gS4J5K5JJ7 ), dołączając do niego abstrakt swojego referatu o długości 200-300 słów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc abstrakty będą stanowiły podstawę wyboru prelegentów, którzy będą mogli wziąć czynny udział w konferencji. O akceptacji zgłoszenia bądź jego odrzuceniu z powodu przekroczenia limitu miejsc lub ważnych powodów merytorycznych powiadomimy po upływie terminu zgłoszeń – niezwłocznie, jednak nie później niż 28 czerwca. Osoby, których wystąpienia zostaną zaakceptowane, będą poproszone o przesłanie plików z prezentacją w terminie do 3 lipca.

Jak mają wyglądać wystąpienia?
Będą to 15 minutowe referaty w formie prezentacji multimedialnych. Po każdym z nich przewidujemy czas na dyskusję. Pamiętajcie, żeby przestrzegać wyznaczonego limitu czasowego!

Czy można wziąć bierny udział w konferencji?
Oczywiście, zachęcamy również do uczestnictwa biernego! Mamy nadzieję zgromadzić dużą publiczność zainteresowaną kryminalistyką. W tym celu najpóźniej 3 lipca 2023 roku wypełnij poniższy formularz: https://forms.gle/r13AdLMvVaSdjPEf7

Czy przewidywane są zaświadczenia o udziale w konferencji?
Tak. Przewidujemy zaświadczenia dla uczestników czynnych. Będą one wysyłane w formie elektronicznej, niezwłocznie po zakończeniu konferencji, jednak nie później niż 31 lipca 2023 roku. Nie wystawiamy natomiast zaświadczeń dla uczestników biernych!

Zachęcamy do udziału wszystkich chętnych. Chcemy w miłej atmosferze porozmawiać na tematy związane z kryminalistyką, wymienić się wiedzą, doświadczeniami i zainteresowaniami!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!